روش تهاجم فیزیکی

امروزه روش تهاجم فرهنگی استفاده میکنند و برای دفاع :

چشم نظر به در اتاقم چسبوندم...

سعی میکنم جوری خرید کنم که عروس چشمم نزنه قهقههقهقهه

/ 4 نظر / 18 بازدید

سلام خوبی ؟ خوش به حالت چه دل خوشی داری !!!!! تو چه فازی هستی؟عجب دل بی غمی داری که به چی فکر میکنی؟/؟ [سوال]

سلیمی

سلام [لبخند] مواظب خودت باش حسابی شاید عرستون تویه شائولین آموزش دیده باشه[نیشخند][چشمک] می بینم زود دست بکار شدی و موضع خودتو نسبت به عروستون مشخص کردی[خنده][خنده] در ضمن دل بی غم اصلا وجود نداره هر کسی مشکلات خودشو داره ما که از دل دیگران خبر نداریم [ناراحت] ولی امیدوارم همیشه دلتون خوش باشه و بی غم[گل] راستی تا یادم نرفته خواهر شوهرم خواهر شوهرای قدیم [زبان] بابا یه حرکتی چیزی بزن دیگه [چشمک] گربه رو دم حجله پیشت کن [زبان]

مرتضی

فکر نمی کنید دارید یک کم،فقط یک کم زیاده روی می کنید.[چشمک][لبخند][گل]

علیجانی

اوه اوه خشونت وبلاگ داره می ره بالا گفتم روحیه جنگی داری . ولی نمی دونستم تا این حد برات تو این مبارزه آرزوی موفقیت می کنم