شاخ جینی

سر صبحی مطلب جدیدی یاد گرفتم :

ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در بین مردم است.  بالا بودن این شاخص نشان از بالا بودن اختلاف طبقاتی در بین مردم دارد. این شاخص از 0.4168 در سال 80 به 0.3625 در سال 90 رسیده است.

/ 3 نظر / 20 بازدید
سلیمی

سلام از من میشنوی به این آمار اعتماد نکن[چشمک]

شیخ نهایی

البته کاربرد ضریب جینی درست است ، اما امیدوارم چینی ها برایمان حساب نکرده باشند! [قهقهه] شاد باشی