ا ع ت م ا د

تمام سعیمو کردم بدون حب و بغض به جلسه استیضاح وزیر علوم از رادیو گوش بدم. چند دقیقه قبل تمام شد و عدم اعتماد اوردند.

یادمه در زبان فارسی در دوران دبیرستان از خطاهای کاربردی خوندیم؛ بعنوان مثال یکی میپرسه حالت چطوره؟ اون یکی جواب میده "هوا دیروز مه آلود بود" !!!

مصداق استیضاح نماینده ها و پاسخ های وزیر محترم بود !!!  وزیر محترم از دوره قبلی میگفت درحالیکه نمایندگان از امروز میپرسیدن! هر دو درست بودند اما در مقابل هم کاربرد نداشتند.

در این میان اتهام و غیر موجه جلوه دادن نماینده های مجلس، اونهم با کمک تبلیغات پراب و رنگ رسانه های مجازی و بیگانه که نه خیر در اونها هست نه منطق و بعد "کی بود کی بود من نبودم" کار درستی نیست. اگر اینها اتهام نیست تحت هیچ شرایطی نباید گفت "کی بود کی بود من نبودم". تغییر جهت دادن حرف زده شده یعنی بازی کردن با سیاست که خیلی کثیفه. 

گاهی گوش دادن به مجلس از رادیو فرهنگ باعث نشستن لبخند بر لبانم میشه.

براشون ارزوی موفقیت میکنیم. امیدواریم وزیر بعدی متوجه باشند که وزارت با تغییر هر دولت تغییر میکنه که در کنار کار درست کاستی های دوره قبل جبران کنه نه اینکه بزرگنمایی کنه وگرنه اگر هر دولتی درست مطلق بود که دوره ای تغییرنمیکرد و مجلس هم استیضاح کنه که دوره وزارت فعلی با کمترین اشتباه طی مسیر کنه.

/ 2 نظر / 32 بازدید
صهبای عشق

سلام نفهمیدیم موافق استیضاح بودین یا مخالف!

شیخ نهایی

[گل]