/ 2 نظر / 20 بازدید
کوتلاس

اون عکس خودته...؟ نه راست بگو... ها؟ به به... هزار ماشاا...

سلیمی

سلام میگم خودمونیما این مادربزرگ پدریتونم خدابیامرز خوش تیپ بودنا [زبان][نیشخند] تو دیگه کی هستی همینجوری جواب دادنته که منو کشته [چشمک]