دیشتن` دیشن

کیشتل` کیشتو دینگل` کیشو چیست؟؟؟

نوعی رقص کلاسیک بسیار دیدنی که افراد بعد از گرفتن یارانه از بانک تا خانه از خود بروز میدهند...

 

نیم ساعته دارم میخندم. فکم درد گرفت. 

قوه تخیل قوی من: تصور کنید مردی که تو خیابون بشکن زنان و با رقص پای موزون از بانک اومده بیرون..  

یعنی کسانیکه همچین جملات طنازانه ای میگن باید لپشونو کشید.

/ 2 نظر / 25 بازدید
سلیمی

چقد باحالللللللللللللللللللللللللل[قهقهه]